Werkwijze - firework-events

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Werkwijze

Onze offertes zijn altijd inclusief een tal van zaken welke noodzakelijk zijn om een veilige show te garanderen.
- aanvraag van de vergunning bij de provincie (volgens het nieuwe vuurwerkbesluit),
- aanvraag ontheffing bij Rijkswaterstaat (indien van toepassing),
- aanmelding bij LMIP,
- WA-verzekering m.b.t. de vuurwerkshow tijdens evenement
 (€ 5.000.000,- dekking),
- opbouw, ontsteking en afbreken van het bedoelde vuurwerk door opgeleide personen
 (pyrotechnici),
- opbouw, ontsteking en afbreken van het bedoelde vuurwerk volgens Wet Arbo,
- instrueren en begeleiden van assistenten ten behoeve van het vuurwerkevenement
 Volgens Arbo-wet
- vervoer van het vuurwerk naar locatie volgens Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR).

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu